Akkerbouwradar kleigronden intensief
Slagvaardig doorgroeien, waar gaat u starten? !
Ontdek wat de kritische factoren voor de ontwikkeling van uw bedrijf zijn!
Invoer - uw uitgangspunten

Bouwplan

Aardappelen ha
Suikerbieten ha
Winterpeen ha
Zaaiuien ha
Overige rooivruchten ha
Overige ha
Gehuurd aardappelland ha
Gehuurd wortelland ha
Gehuurd uienland ha
Gehuurd ov. rooivruchten ha
Gewogen gemiddeld % slib %
Aantal VAK
Opslag aardappelen tonnen
Koeling aardappelen(incl. talent) tonnen
Opslag uien tonnen
Koeling winterpeen tonnen
Oogstcapaciteit aardappelen dagen
Sorteercapaciteit aardappelen dagen
Selectiecapaciteit aardappelen VAK
invoeren


Info
Deze tool is opgebouwd aan de hand van 12 assen.
Deze assen geven aan hoe het bedrijf scoort op de kritieke succesfactoren aan de hand van de schaal.
De schaal loopt van 1 tot 5.
 • 1 staat voor ondercapaciteit/onder de norm/onder regiogemiddelde
 • 3 is de norm en/of regiogemiddelde
 • 5 staat voor overcapaciteit/boven de norm/boven regiogemiddelde

De 12 assen zijn als volgt:
 • Grond (bebouwbare has op het bedrijf)
 • Grondkwaliteit (% slib als gewogen gemiddelde van de beschikbare grond)
 • Rooivruchten (als % van de totale oppervlakte)
 • Gehuurd aardappelland (als % van het totale areaal)
 • Bewaring aardappelen ( totale bewaarcapaciteit in tonnen; los en kisten)
 • Koeling aardappelen (totale koelcapaciteit in tonnen; los en kisten)
 • Bewaring uien (in tonnen; los en kisten)
 • Koeling peen (in tonnen)
 • Selectiecapaciteit (in vak tijdens het seizoen)
 • Sorteercapaciteit (aardappelen in dagen per jaar onder normale omstandigheden, inclusief eigen pootgoed)
 • Oogstcapaciteit (aardappelen onder normale omstandigheden)
 • Arbeid (aantal VAK op het bedrijf aanwezig)

Disclaimer

Alvorens de output voor u zichtbaar wordt, dient u zich bewust te zijn van de volgende opmerkingen en eventuele consequenties.


Ik ben me bewust van bovenstaande opmerkingen en consequenties voor de uitkomsten.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van accon<avm

U bent verplicht de volgende invoervelden in te vullen

Naam :
Straat en huisnr:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Melkvee Akkerbouw
Wilt u een brancherapport ontvangen Melkvee Akkerbouw Glastuinbouw
Ik ben een klant van accon<avm