Bedrijfsvergelijker

Vergelijk uw financiële resultaten met die van uw collega’s

Bedrijfsvergelijker

Hoe presteert uw akkerbouwbedrijf ten opzichte van uw collega’s in de regio? Met dit eenvoudige analysemodel maakt u eenvoudig een vergelijking op basis van financiële cijfers. Het programma geeft, met behulp van drie kengetallen (omzet, bedrijfssaldo en -resultaat), weer waar u beter of minder op scoort dan het gemiddelde van de referentiegroep. Of is een vergelijking met de beste 10% van de door u gekozen regio voor u interessanter?
Uw uitgangspunten
Regio
Totale opbrengsten  in €
Oppervlakte marktbare gewassen  in ha
Totaal toegerekende kosten  in €
Totaal niet toegerekende kosten  in €
Financiële baten en lasten * Lasten negatief invoeren  in €