Fosfaatrendement

Bereken uw fosfaatproductie

Fosfaatrendement

Door de fosfaatefficiëntie te vergroten kunt u met dezelfde fosfaatproductie meer melk afleveren.

Het verbeteren van de fosfaatefficiëntie kan u veel geld op leveren.

 

Binnen de melkveefosfaatrechten kunt u met hogere fosfaatefficiëntie meer dieren houden en meer melk afleveren en dus een groter saldo behalen.

 

Daarnaast hoeft u in de mestwetgeving:

  • minder mest af te zetten;
  • minder mest te verwerken (Melkveewet);
  • minder grond te verwerven (AMvB grondgebonden groei melkveehouderij).

 

U toont een hogere fosfaatefficiëntie voor de Melkveewet en AMvB aan met de handreiking Bedrijfsspecifieke EXcretie (BEX) en voor het fosfaatplafond met de KringloopWijzer.

 

Bereken met deze tool zowel uw melkveefosfaatrechten als de mogelijkheden binnen de rechten.

 

Wilt u de fosfaatefficiëntie vergroten, neem dan contact op met een adviseur van acconavm.

 

Deze Rekentool is niet geschikt voor bedrijven met een klein fosfaatoverschot in 2015.

Basis melkveefosfaatrechten
Melkkoeien (code 100)
Aantal jongvee < 1
Aantal jongvee > 1
Melkproductie per koe
Grondgebonden 2015
Mogelijkheden binnen fosfaatquotum
Melkproductie per koe
Stuks jongvee per 10 melkkoeien
Voordeel dierexcretie uit KringloopWijzer %

Resultaat basis Melkveefosfaatrechten 02-07-2015
Melkveefosfaatrechten gebaseerd op bovenstaande aantallen 0
Totale melkproductie 0
Kg melk per kg fosfaat 0
Stuks jongvee per 10 melkkoeien 0,0
Resultaat mogelijkheden binnen melkveefosfaatrechten
Te houden stuks melkvee 0
Totale melkproductie 0
Kg melk per kg fosfaat 0
Te houden stuks jongvee 0