Koe rendement

Inzicht in het rendement van een koe

Koe rendement

Koe rendement geeft inzicht in het rendement van een koe en kan u helpen bij het bepalen van het juiste moment voor vervangen melkkoe.

Invoer
Invoer
Wel of geen eigen opfok
Aankoopprijs vaars
Afkalfleeftijd vaarzen in maanden
gem. Kg/melk per dag veestapel
Wel of geen lease/superheffing
Wel of geen mestafvoer
Krachtvoerkosten in euro per 100 kg melk
Aankoopkosten mais (incl.hakselen) per hectare (960 VEM)
Aantal lactaties (max. gezet op 12.000 kg per lactatie)
Totaal geproduceerde (levens)kg melk tot nu
Verwachte opbrengst uitstoot koe
Verwachte (dag)productie koe komende afgesloten lactaties
% Vet
% Eiwit
Verwachte opbrengst prijs melk komende lactaties
Aantal dagen drachtig
Uitvoer
Naast de melkproductie per dier per lactatie wordt het rendement van een melkkoe ook bepaald door de investering, opfok of aankoop. Daarnaast moet u de verkoopwaarde van vee in overweging nemen. De afkalfleeftijd bij vaarzen (ALVA), levensduur en levensproductie, beïnvloeden het rendement van een melkkoe en daarmee het bedrijfseconomisch resultaat van uw bedrijf.
KOE SALDO LEVENSPRODUCTIETotaal in euro's
Investering tot ALVA -1.357
Opbrengsten tot nu (melkopbrengst - toegerekendekosten) 6.700
Totaal saldo tot nu toe 5.343
 
AFVOER
Totaal saldo tot nu toe 5.343
Verwachte opbrengst uitstoot koe 800
Saldo over levensduur 6.143
Op saldo niveau heeft deze koe zichzelf WEL terug verdiend
 
Om vandaag een bedrijfseconomische keuze te maken over of u een koe doormelkt of droogzet is het van doorslaggevend belang om uw saldo per koe te kennen. In dit saldo zijn de belangrijkste opbrengsten en kosten opgenomen. De droogstandperiode dient voor een maximale melkproductie in de volgende lactatie. In het begin van de volgende lactatie kunnen zich echter, o.a. ten gevolgen van een negatieve energiebalans, gezondheidsproblemen voordoen. Een mogelijke optie om gezondheidsproblemen te beperken is het doormelken van een koe in plaats van droogzetten. Uit onderzoek blijkt dat het doormelken van melkkoeien een gemiddelde melkproductiedaling van 13 procent tot gevolg heeft.
DOOR MELKEN
Melk opbrengsten per dag 2,71
Voerkosten 1,38
Lease/superheffing 2,23
Mestafzet 1,03
Saldo per dier per dag in melkproductie -1,93
De koe heeft een positieve bijdrage aan het saldo bij -- kg melkproductie. Dit is incl. lease/superheffing incl. mestafzet
 
DROOGZETTEN
Voerkosten 0,75
Lease/superheffing 0,00
Mestafzet 1,03
Saldo per dier per dag in droogzetten -1,78
Totaal effect op saldo met nog 60 dagen tot aan afkalveren