Koesaldo

Wat is mijn koesaldo?

Wat is mijn koesaldo?

De rekentool: Wat is mijn koesaldo? geeft inzicht in kosten en opbrengst per koe en vertelt u hoe u het saldo positief kunt beïnvloeden. Na het invoeren van een aantal variabelen wordt uw koesaldo (incl. eigenteelt ruwvoer) weergegeven.

Invoer
2014/2015p/100kg melkper koe2015/2016p/100kg melkper koeKG DS opbrengst
Aantal koeien
Geleverde liters
Melkquotum
Melkprijs
Ha gras
Ha mais
Jongvee in bezit?
Aankoop ha mais
Opbrengsten
2014/2015p/100kg melkper koe2015/2016p/100kg melkper koe
Melkopbrengsten
Omzet en aanwas
Totaal opbrengsten
Variabele kosten
2014/2015p/100kg melkper koe2015/2016p/100kg melkper koe
Krachtvoer, bijproducten en mineralen
Ruwvoer, structuurhoudend (aankoop-verkoop)
Diergezondheid, fokkerij en melkcontrole
Mestafzet
Quotum (lease/koop/superheffing)
Overige (oa G/W/E, strooisel, overige dierkosten)
Totaal kosten
Koe(saldo)
2014/2015p/100kg melkper koe2015/2016p/100kg melkper koe
Saldo (ex. eigenteelt ruwvoer)
TSR
Gewasbescherming,zaaizaad en meststoffen
Werk door derden
Machines en werktuigen
Pacht. waterschap,rentelasten grond
Kosten eigenproductie ruwvoer
Koe(saldo)
2014/2015p/100kg melkper koe2015/2016p/100kg melkper koe
Saldo (incl. eigenteelt ruwvoer)