Melkvee
Slagvaardig doorgroeien, waar gaat u starten? !
Ontdek wat de kritische factoren voor de ontwikkeling van uw bedrijf zijn!

Disclaimer

Alvorens de output voor u zichtbaar wordt, dient u zich bewust te zijn van de volgende opmerkingen en eventuele consequenties. accon<avm draagt er zorg voor dat deze rekentool rekenkundig correct is. De door u ingevulde uitgangspunten zijn bepalend voor de uitkomsten van de berekeningen. U bent zelf verantwoordelijk voor de ingevulde uitgangspunten. Het is voor accon<avm onmogelijk hierin verantwoording te nemen. Verkeerde uitgangspunten leiden tot verkeerde uitkomsten. De door u ingevulde uitgangspunten staan in deze rekentool centraal. Daarnaast maakt de rekentool gebruik van enkele normen. Deze normen sluiten aan bij het gemiddelde in uw branche. Natuurlijk kan uw eigen bedrijf afwijken van deze gemiddelden. U beseft dit en neemt dit mee in de interpretatie van de uitkomsten.

accon<avm wil graag samen met u, uw eerste rekenexercitie middels deze rekentool, omzetten naar een opzet welke exact aansluit bij uw bedrijf. Daarmee kunt u de juiste conclusie uit de juiste feiten trekken.

Ik ben me bewust van bovenstaande opmerkingen en consequenties voor de uitkomsten. Aangezien ik zelf verantwoordelijk ben voor de uitgangspunten ben ik dat ook voor de uitkomsten.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van accon<avm

U bent verplicht de volgende invoervelden in te vullen

Naam :
Straat en huisnr:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Ik wil mij aanmelden voor de gratis nieuwsbrief
Ik wil een gratis branch brochure ontvangen

Invoer - uw uitgangspunten
Hectare grasland
Hectare bouwland
Geleverde liters melk
% Vet
% Eiwit
Aantal mk
Aantal pinken
Aantal Kalveren
VAK
Capaciteit melkstal in koeien per uur
Ligboxen mk
Ligboxen jongvee
Mestopslagcapaciteit
Ureum
invoeren