Rekentool ‘Mestverwerking varkens’ 2019

Rekentool ‘Mestverwerking varkens’ 2019

Op 1 januari 2014 is de mestverwerkingsplicht ingevoerd. Dit betekent voor u als varkenshouder dat u een gedeelte van het verschil tussen uw mestproductie en plaatsingsruimte moet verwerken.


Weet u hoeveel kg fosfaat of kuub u moet verwerken? En hoeveel dit u gaat kosten? Het antwoord op deze vragen krijgt u door het invullen van deze praktische rekentool voor varkenshouderijen.


U hebt bij het invullen van de rekentool de keuze tussen twee opties; berekening op basis van fosfaatproductie of op basis van het aantal aanwezige dieren.


Bij toepassing van de uitkomsten van deze rekentool is het in verband met nauwkeurigheid ten sterkste aan te bevelen dat de invulling geschied op basis van de eerste optie; fosfaatproductie van het voorgaande jaar.


n.b. u dient eerst op ‘resultaat’ te klikken alvorens de rekentool uw ingevoerde gegevens verwerkt.
Algemeen
Regio
Veestapel (Één van beide invullen)
Maak uw keuze
Fosfaatproductie (stalbalans, bijv. 2018)
Aantal
Gemiddeld aanwezige dieren (bijv. 2018)
Fokzeugen (401)
Opfokzeugen (403)
Opfokzeugen (404)
Beren (407)
Slachtzeugen (410)
Vleesvarkens (411)
Grondgebruik
Grasland: verdeling fosfaattoestand
Fosfaat toestand: > 50 hoog (ha)
Fosfaat toestand: 27-50 neutraal (ha)
Fosfaat toestand: < 27 laag (ha)
Totale hectares grasland
Bouwland: verdeling fosfaattoestand
Fosfaat toestand: > 55 hoog (ha)
Fosfaat toestand: 36-55 neutraal (ha)
Fosfaat toestand: < 36 laag (ha)
Totale hectares bouwland
Totale hectares bedrijf
Mest
Met welke mest wilt u als eerste rekenen?
Met welke gehaltes wilt u rekenen?
Met welke eigen gehaltes wilt u rekenen?code 46 (kg fosfaat per m3)
code 50 (kg fosfaat per m3)
Huidige prijs mestafzet per m3
Mestverwerkingsopties Kosten Hoeveelheid
MVO (Mestverwerkingsovereenkomst)per kuub
VVO (Vervangende verwerkingsovereenkomst)per kilogram fosfaat


Uitkomst - Mestbeleid
Jaren20182019
Fosfaatplaatsingsruimte 455 455
Fosfaatproductie 12.000 12.000
+ = Overschot - = Ruimte 11.545 11.545
Mestverwerking
Mestverwerkingsplicht? Ja Ja
Percentage mestverwerkingsplicht 55% 59%
Hoeveelheid verplichte mestverwerking 6.350 6.812
Hoeveelheid m3 verplicht te verwerken 1.628 1.747
Kosten
Kosten te verwerken mest o.b.v. MVO 29.307 31.438
Kosten te verwerken mest o.b.v. VVO 30.772 33.010