Voer voor Melk

Voer voor Melk

Door het verbeteren van de eigen ruwvoerproductie en de benutting van het voer door de veestapel kunt u als veehouder meer melk gaan leveren met dezelfde productiemiddelen. De rekentool: ‘Voer voor Melk’ richt zich vooral op grondgebruik en ruwvoerproductie in relatie tot de liters melk. Wat is de beste aanpak?

Veestapel
Aantal
Melkvee
Jongvee <1 jaar
Jongvee >1 jaar  
Melk
Aantal
Geleverde liters
% Vet
% Eiwit  
Beweidingssysteem
Type
Aantal dagen
Voerkosten (excl. BTW)
€ / kVEMkVEM
Ruwvoer
Krachtvoer
Mutatie eigenruwvoer
Totaal
Uitvoer - Totale voederbehoefte en aanbod
kVEM behoefte Melkvee
kVEM behoefte Jongvee
Totale KVEM behoefte
KVEM aangekochte % voorzieningsgraad
KVEM nodig % voorzieningsgraad
Grondgebruik
HaGrondsoortDS opbrengst / hakg DS / haVEMkVEM
Grasland 0 0
Maisland 0 0
Te kort in hectares mais 0 Zand 0 0 328639
Kringloopefficiëntie door:
10% meer KVEM productie eigen grondgebruik
10% minder jongvee t.o.v. huidige situatie
Resultaat: Veestapel met Kringloopefficiëntie
Melkkoeien
Jongvee <1 jaar
Jongvee >1 jaar
Resultaat: Te leveren kg melk met kringloopefficiëntie
Met gelijke melkproductie per koe en gehaltes in de melk.